Taksäkerhetsmontörerna AB · Litslena Sneby 38 · 745 96 Enköping · 0171-142 100
ARTICLE
41
2bf01eaa1c6c8624b54b3f454f4fc42b
Tillbaka

Kv.Juvelen, Uppsala

Hängbrygga och invändiga ställningar.
Hängbrygga och invändiga ställningar monterades på denna väldigt speciella byggnad, vi tackar Skanska för förtroendet att leverera en säker arbetsplats. 
51