Taksäkerhetsmontörerna AB · Litslena Sneby 38 · 745 96 Enköping · 0171-142 100
ARTICLE
42
58b981bb1ab62cd82854653f19409ce9
Tillbaka

Scania, Södertälje

Ställningar Fläktrum

Scania, Södertälje

Här levererar och monterar Taksäkerhetsmontörerna ställningar och fallskydd för fasad och takarbeten på hall och fläktrum. 

Vi tackar Peab för uppdraget att medverka till en säker arbetsplats för alla våra medarbetare.

51