Taksäkerhetsmontörerna AB · Litslena Sneby 38 · 745 96 Enköping · 0171-142 100
ARTICLE
40
00b3711f25c96b0072aaf5a84779dbd0
Tillbaka

Kv.Rekylen, Västerås

Balkongrenovering hus 1 av 4
Taksäkerhetsmontörerna ansvarar för ställningar och bygghiss så vår kund kan på ett säkert sätt kan utföra balkongrenoveringar på det 34 meter höga huset.
51