Taksäkerhetsmontörerna AB · Litslena Sneby 38 · 745 96 Enköping · 0171-142 100

Hängnät

Denna produkt används som uppfång av person och material

Detta skydd monteras ofta på hallbyggnationer, det monteras även för att skydda takläggare som ska riva av befintligt tak som är i väldigt dåligt skick.

Näten kan monteras upp i alla typer av bärande konstuktioner

Näten finns i olika mått


803
816
859