Taksäkerhetsmontörerna AB · Litslena Sneby 38 · 745 96 Enköping · 0171-142 100

Arbeten på höjd

Använd oss i tidigt skede i ditt byggprojekt, vi kan riskerna

Vi har erfarenhet av att ju tidigare i projekteringen man ser riskerna, desto mindre stopp får du i produktionen. 

Här hjälper vi gärna till för att kunna minimera stopp, vi skapar riskanalyser. Vi har lång erfarenhet inom byggprocessen och vet att det alltid finns risker som ej har uppdagats i projekteringen.

802
814