Taksäkerhetsmontörerna AB · Litslena Sneby 38 · 745 96 Enköping · 0171-142 100

Projektstyrning

Tillsammans med våra kunder går vi från nuläge till önskat läge.

En av Taksäkerhetsmontörernas styrkor är att utvecklingen av modell, tjänster, utbildningar och verktyg är kunddriven. Våra kunders idéer och krav tillsammans med Taksäkerhetsmontörernas samlade kompetens och erfarenhet utgör plattformen för att få entreprenaden att fungera, varför inte testa våra tjänster, vi skapar flyt i hela processen.
 
Vi tar fram långsiktiga hållbara lösningar med projektverksamhetens framtida behov som utgångspunkt.
 
Det är många värden som samspelar för att uppnå en effektiv projektverksamhet.Taksäkerhetsmontörerna har en helhetslösning som förenar kvalitet och effektivitet på ett mänskligt och begripligt sätt. Vi som arbetar med konceptet har stor erfarenhet av att skapa förutsättningar som fungerar i vardagen och leder till framgång för människor, företag och organisationer.

802
814
830