Taksäkerhetsmontörerna AB · Litslena Sneby 38 · 745 96 Enköping · 0171-142 100

Referensbilder

Några av våra pågående och tidigare projekt.


Stockholm

Invändigt miljö Väderskydd

Uppsala

Ikano

Fallskydd och ställningar

Uppsala

Kv.Leopold

Väderskydd och Ställningar

Sundbyberg

Kv.Kranen

Väderskydd och Ställningar

Uppsala

Kv.Juvelen

Hängbrygga

804