Taksäkerhetsmontörerna AB · Litslena Sneby 38 · 745 96 Enköping · 0171-142 100
ARTICLE
18
ed194a9c8f1bdc96ba9e75b2fe502b00
Tillbaka

Byggnadsställning Övergrans kyrka

Taksäkerhetsmontörerna monterar byggnadsställning åt Elvbygg AB
Här vid Övergrans kyrka har Taksäkerhetsmontörerna AB monterat byggnadsställning.
Den ska användas för att förgylla korset.
Uppdraget har vi fått av vår kund Elvbygg AB.
51