Taksäkerhetsmontörerna AB · Litslena Sneby 38 · 745 96 Enköping · 0171-142 100
ARTICLE
19
f58423cb084d140515a1f015258d1401
Tillbaka

Fjärdhundragatan 60 Enköping

Taksäkerhetsmontörerna AB monterar byggnadsställning för byte av tätskikt
I Enköping har Taksäkerhetsmontörerna AB hjälpt Hantverkarna 0171 med en takfotställning för deras takomläggning.
Detta är det första projektet vi arbetar tillsammans med dom och vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete.
51