Taksäkerhetsmontörerna AB · Litslena Sneby 38 · 745 96 Enköping · 0171-142 100
ARTICLE
20
aeef33656aa7521f44548a724d26c05d
Tillbaka

Farsta Ridhus

Taksäkerhetsmontörerna AB monterar skyddsräcke åt Novab AB
Här på Farsta ridhus ska vår kund Novab AB lägga om taket.
Taksäkerhetsmontörerna AB har fått uppdraget att skydda deras personal vid omläggningen.
På detta projekt monteras skyddsräcket i taktassen så att skyddet ej är i vägen när takomläggningen sker.
Novab AB anlitade oss vid ett projekt 2012 och tyckte att samarbetet fungerade bra då.
Vi är mycket tacksamma och det är alltid lika roligt med en nöjd och återkommande kund.
51