Taksäkerhetsmontörerna AB · Litslena Sneby 38 · 745 96 Enköping · 0171-142 100

Transporter

Vi har ett brett utbud av transportmöjligheter

Vi kan erbjuda följande typer av transporter

  • Liten kranbil (3,5 ton)
  • Liten lastbil (3,5 ton)
  • Stor kranbil 
  • Stor kranbil + släp
  • Stor lastbil + släp med truck
  • Släpkärror
802
813