Besiktningar

Besiktningar

Vi utför Besiktning för byggnadsställningar och Combisafe

Varje bygg-, anläggnings-, installations- och vissa leveransentreprenader ska kontraktsmässigt avslutas med en slutbesiktning. Vid slutbesiktningen tar besiktningsmannen ställning i godkännandefrågan. Besiktningsmannens uppgift är att undersöka i vad mån entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar. Det är ett stort ansvar och kräver såväl tekniska som juridiska kunskaper.

Fortlöpande besiktningar är en allt vanligare rekommenderad besiktningsform. Här utförs förbesiktningar under produktionstiden t.e.x. av arbeten som senare döljs. Besiktningen fastställer ett normerat utförande samt hantera tidigt frågan om material för slutdokumentation. Fel som noteras vid förbesiktningar åtgärdas under tiden fram till slutbesiktningen. Fortlöpande besiktningar minskar mängden fel vid slutbesiktning till nytta för både beställare och entreprenör.

829