HAKI

HAKI

HAKI Universals 7-10 huvudkomponenter är det perfekta systemet för alla ställningsapplikationer, vilket ger maximal produktivitet över ett brett spektrum av konstruktioner.

Snabbhet och flexibilitet är avgörande för att montera stora volymer av ställningar med snäva tidsramar. Lösningen är HAKI Universals längdbalk med sin unika patenterade fjäderlåsning och med kapacitet för lastbärande anslutningar som kan göras horisontellt och vertikalt var som helst längs balken.

Tillsammans med HAKI Universals balkryttare kan extra tvärbalkar monteras och facken kan byggas ut var som helst och i alla riktningar, vilket ger maximala antal fackstorlekar.

Kontakta oss (Stängd)
Klicka här för att visa innehållet.
Skicka!
803
817
839