Nedfallsskärm

Nedfallsskärm

Finns det risk att det kan tappas material?

Bland Combisafe Falluppfångande produkter finns Nedfallsskärmar, som klarar både nedfallande material och personer. Det här systemet skyddar inte enbart nedfallande personer och material, det absorberar även fallenergi, samlar upp det nedfallande materialet och skyddar förbipasserande. Det personuppfångande nätet uppfyller prestandakraven för System T inom EN 1263.

Kontakta oss (Stängd)
Klicka här för att visa innehållet.
Skicka!
803
816
860