Skyddsronder

Skyddsronder

Vi hjälper dig gärna vid en skyddsrond

Fördelarna med att ta med en konsult från Taksäkerhetmontörerna är att du snabbt får ett svar på vilken åtgärd som kan utföras, och vi kan även direkt planera in att lösa risken som uppkommit.

831