Intagsbrygga

Intagsbrygga

HAKI intagsbrygga bidrar bland annat till en säkrare arbetsmiljö vid intagning av material. I regel nödvändigt vid byggarbeten på hög höjd.

Intagsbryggor brukar vara en central del av materiallogistiken på byggarbetsplatsen, att rätt storlek och lastklass levereras är en viktigt del för att säkerställa arbetsmiljö och funktion.

Kontakta oss (Stängd)
Klicka här för att visa innehållet.
Skicka!
803
817
839
867