Väderskydd

Väderskydd

HAKITEC väderskyddssystem skyddar din arbetsplats och gör arbetet både bekvämt och säkert året runt i alla typer av väder.

HAKITEC har få komponenter. Det gör att väderskyddet är mycket enkelt att sätta upp. Om du har tillgång till en kran, kan du montera skyddet på marken och sedan lyfta det på plats. Systemen har en enkel men funktionell konstruktion som kan anpassas till alla typer av byggnader, fartyg, byggarbetsplatser utomhus eller andra behov.

HAKITEC är samlingsnamnet för ett helt system av väderskydd och inklädnad. Systemet bygger på fackverksbalkar i aluminium med höjden 750 respektive 450 mm. De kraftiga balkarna ger en mycket stark konstruktion med stor spännvidd och lång hållbarhet. HAKITEC kan användas om och om igen.

Med säkerheten i centrum, har HAKI tre montagemetoder, platsbyggt, med kranlyft eller med sektionsvis utrullning från montageplattform.

HAKITEC utrullningsmetod innebär att taken monteras enkelt och säkert från en plattform på den ena gaveln av taket och rullas sedan ut sektionsvis allt eftersom de monterats färdigt.

Som med alla HAKI produkter kan komponenterna användas i flera applikationer. HAKITEC 750 balken är också effektiv i hängande ställningskonstruktioner.

Kontakta oss (Stängd)
Klicka här för att visa innehållet.
Skicka!
803
842