Taksäkerhetsmontörerna AB · Litslena Sneby 38 · 745 96 Enköping · 0171-142 100

  • Byggnadsställningar
  • Väderskyddslösningar
  • Intagsbryggor
  • Trapptorn
  • Fallskyddslösningar
  • Hängbryggor
  • Nedfallsskärmar 

REFERENSJOBB

Uppsala

Ikano

Fallskydd och ställningar

Uppsala

Kv.Leopold

Väderskydd och Ställningar

Uppsala

Kv.Juvelen

Hängbrygga

Taksäkerhetsmontörerna i Mälardalen AB

Vi är en totalleverantör av säkra skyddslösningar för arbetsplatsen.

Väderskydd och byggnadsställningar

Vi är ett marknadsledande företag inom väderskydd och byggnadsställningar. Läs mer om hur vi kan hjälpa er och se vad vi har gjort tidigare.


Fallskyddslösningar

Vi levererar säkra arbetsplatser,  att arbetsmiljön ska vara i focus ser vi som en självklarhet.


Hängbrygga och Nedfallsskärmar

Vi är ett av få företag i Sverige som har rätt utbildad personal och får montera Hängbryggor och Nedfallsskärmar.

Vi monterar idag åt bl.a Skanska, Peab, Ncc. 
Kontakta oss
 
Skicka!
801